Thẻ

html

Tạo nút liên hệ bằng HTML và CSS đơn giản

Có rất nhiều web share code tạo nút liên hệ phức tạp có, đơn giản có. Mình thích đơn giản gọn nhẹ, nhưng vẫn phải đầy đủ các yếu tố như có hiệu ứng động kích thích click, không dùng js để đỡ nặng web. Mình cũng test qua các code trên và…