Giới thiệu

HoangManh.Net là một trang Blog cá nhân đang được vận hành và phát triển nội dung bởi Hoàng Mạnh.

HoangManh.Net là nơi chia sẻ những kinh nghiệm và thủ thuật mà tôi học được liên quan đến lĩnh vực IT cho tất cả mọi người.

Mặc dù là blog cá nhân nhưng tôi vẫn có nhận những dự án thiết kế website wordpress cho những khách hàng trên toàn quốc. Nhưng nếu bạn không có như cầu thiết kế website thì cũng không sao, quan trọng là bạn đang đọc blog của tôi, nhìn thấy dòng chữ này và tôi rất cảm ơn vì điều đó!