Hàm thêm danh mục con ở phần danh mục sản phẩm

0 317

Đơn giản là chỉ cần thêm đoạn code sau vào functions.php của theme đang dùng, sau đó css lại là được

 

Đoạn css thêm vào style.css của theme đang dùng

Chúc các bạn thành công

Bạn cũng có thể thích

THAM GIA THẢO LUẬN

Lưu ý:Chúng ta hãy thảo luận bằng tinh thần chia sẻ và giúp đỡ nhau nhé.