Hàm get sub category sản phẩm

0 348

Nếu bạn cần get tên sub category sản phẩm của 1 category nào đó để chèn vào 1 trang (ví dụ trang chủ).

Hãy sử dụng hàm sau chèn vào functions.php của theme đang dùng:

Cách sử dụng: Chèn shortcode sau vào nơi muốn hiển thị [sub_cat cat=”tên category cha”]

Vài điểm lưu ý:

  • Hàm này áp dụng cho sản phẩm woocommerce. Nếu các bạn muốn áp dụng cho loại khác hãy thay thế ‘taxonomy’ => ‘product_cat’ trong hàm trên thành loại taxonomy mình cần dùng
  • Đoạn cat=”tên category cha” trong shortcode là tên category bạn cần lấy sub cat
    Hiển thị ở đây mặc định là dạng list sổ dọc (ul – li), nếu bạn muốn hiển thị hàng ngang hoặc kiểu nào khác thì chịu khó css

Chúc các bạn thành công!

Bạn cũng có thể thích

THAM GIA THẢO LUẬN

Lưu ý:Chúng ta hãy thảo luận bằng tinh thần chia sẻ và giúp đỡ nhau nhé.